- CORONA UPDATE -

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste vrijwilligers, hier volgt een update van de laatste ontwikkelingen rondom onze zomerkampen en corona.

Afgelopen weken hebben verschillende brancheorganisaties twee protocollen ontwikkeld die kunnen worden toegepast voor alle zomerkampen in Nederland, te weten voor kinderen tot en met 12 jaar en jongeren vanaf 13 jaar. Verschillende organisaties hebben deze protocollen beoordeeld en hierover meegedacht; o.a. het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) en de NVK (Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde). De protocollen zijn voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT), die de protocollen positief heeft beoordeeld. 

Kortom: dit betekent dat er vanuit de overheid een officiële GO is voor de doorgang van de zomerkampen. Door het opgestelde protocol te volgen, kunnen we zo goed mogelijk de veiligheid van onze deelnemers en vrijwilligers waarborgen, maar ook het plezier en het karakter van onze kampen. Wat zijn we blij met dit nieuws!

Echter zijn we door de richtlijnen van de protocollen ook genoodzaakt sommige kampen te annuleren of te verplaatsen in de zomer. Stay Strong wordt geannuleerd en Startkamp wordt verplaatst. Met pijn in ons hart hebben we dit besluit moeten nemen. Voor meer informatie lees hieronder verder.

Wat betekent dit concreet voor de kampen die wel doorgaan?

  • Iedereen mag mee, behalve als je ziek bent (of minder dan 7 dagen geleden ziek bent geweest). Er is een duidelijke triage 24 uur voor begin kamp en een gezondheidscheck ‘aan de poort’ (voor kinderen en leiding).
  • We mogen op kamp in een ‘kampbubbel’ met max. 50 deelnemers (inclusief deelnemers en leiding). Een ‘kampbubbel’ betekent dat er tijdens kamp geen of zo min mogelijk contact is met bezoek van buitenaf (denk bijvoorbeeld aan workshop-gevers).
  • Binnen deze kampbubbel dient de leiding onderling wel 1,5 meter afstand te houden, naar de kinderen toe is dit wenselijk en de kinderen onderling hoeven dit niet. Iedereen mag samen spelen, samen eten, samen slapen, bovenstaande regels in acht nemend. Hierbij gebruiken we ons gezond verstand en houden we afstand waar haalbaar.
  • We werken met duidelijke veiligheids- en noodprotocollen (meer informatie volgt z.s.m.); deze zullen met alle betrokkenen worden gedeeld (zie onderaan bij ‘Factsheet’). Denk hierbij ook aan (hygiëne-)regels zoals extra handen wassen, schoonmaken en een noodprotocol als iemand (kind of begeleider) klachten krijgt. 

Stay Strong gaat niet door en Startkamp wordt verplaatst
Het goedkeuren van de protocollen is enorm positief en sterkt ons in de keuze om de zomerkampen door te laten gaan. Echter hebben de richtlijnen van de protocollen als gevolg dat we met pijn in ons hart hebben besloten Stay Strong niet door te laten gaan en Startkamp te verplaatsen naar de herfstvakantie

Stay Strong
Het protocol voor jongeren boven de 13 jaar eist dat alle deelnemers en vrijwilligers 1.5m afstand moeten houden tijdens binnen en buitenactiviteiten behalve sport en spel. Dit maakt echter dat Stay Strong organisatorisch niet haalbaar is en dat we onze kwaliteit niet kunnen waarborgen. We zullen ons inzetten dat deze eisen versoepelen (indien corona onder controle blijft) en dat we Stay Strong vooralsnog in de herfstvakantie kunnen aanbieden. De Stichting heeft en neemt contact op met de desbetreffende ouders om hier samen een oplossing te vinden.

Startkamp
Wat Startkamp betreft mogen ouders geen onderdeel zijn van kamp en ook hier moet de leiding zo veel mogelijk afstand houden van de kinderen. Deze richtlijnen maken dat Startkamp op dit moment niet haalbaar is, echter in de herfstvakantie kan worden aangeboden (eventueel in aangepaste vorm). Ook met deze ouders heeft De Ster inmiddels contact opgenomen om samen een oplossing te vinden.

Hoe pakt Stichting De Ster de zomerkampen verder op?
De Ster zal de komende tijd de puntjes op de i zetten wat betreft onze richtlijnen op kamp, aanpassingen van het programma en de draaiboeken. Dit zodat we aan de maatregelen voldoen, maar ook voldoende rust voor de deelnemers en leiding kunnen waarborgen. Verder worden de veiligheidsprotocollen en stappenplannen voor kinderen, leiding en ouders duidelijk uitgewerkt en gecommuniceerd naar de betrokkenen. 

De belangrijke details volgen de komende weken en vlak voor kamp. Via deze link vindt u het algemene protocol + bijbehorende factsheet om een beetje een beeld te krijgen van hoe coronaproof kampen er in Nederland uit zullen zien.
! Dit protocol is een advies voor alle zomerkampen en wordt nog aangepast aan de al door De Ster vastgestelde richtlijnen, onze werkwijze en visie. Naast de organisatorische haalbaarheid van een kamp willen we namelijk vooral ook onze kwaliteit kunnen waarborgen en onze STER-formule kunnen uitdragen.
Dit om te zorgen dat de kinderen naast een kamp vol plezier en positiviteit ook een kamp beleven waarin ze kunnen groeien en stralen van zelfvertrouwen.

Kortom, we streven naar een onvergetelijke zomerkamp voor zowel jullie kind, voor jullie als ouder(s)/verzorger(s) als voor onze vrijwilligers!

Met vriendelijke groet, 
ook namens het team van Stichting De Ster

Ulrike Insam
Directeur a.i. 

Wat een kamp van De Ster voor je kind kan betekenen

Een kamp van Stichting De Ster is een onvergetelijke vakantieweek voor kinderen en jongeren. Er zijn zes verschillende kampen, voor diverse leeftijdsgroepen en met diverse thema’s. In een week vol positiviteit en leuke activiteiten gaan zij aan de slag met thema’s als zelfvertrouwen en vrienden maken. Voor pesten en gepest worden is op onze kampen bijzonder veel aandacht. Door de persoonlijke begeleiding en de positieve en veilige omgeving die een kamp van De Ster biedt, krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te experimenteren met oplossingen en nieuw gedrag. Tijdens deze week leren en groeien ze.

Stichting De Ster is al 15 jaar expert op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en organiseert vakantiekampen waar leren en plezier maken hand in hand gaan. De unieke aanpak van De Ster is wetenschappelijk bewezen effectief en vooral ontzettend leuk.

Ontdek hier wat de unieke kampen van De Ster nog meer voor je kind kunnen betekenen.

Vragen? Neem contact met ons op via 020-4281230 of info@stichtingdester.nl