- CORONA UPDATE -

Stichting De Ster volgt alle ontwikkelingen rond het coronavirus actief. Uiteraard volgen wij ook de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid en het RIVM. De Ster heeft ook direct contact met het RIVM over de gevolgen van de maatregelen voor onze organisatie. Via dit nieuwsbericht informeren wij alle ouders/verzorgers, deelnemers en vrijwilligers over de komende periode.

Stichting De Ster houdt zich sinds het begin van de corona- periode aan de richtlijnen die worden uitgegeven door de overheid en het RIVM. Dat betekent op dit moment dat de intakes digitaal worden gedaan, dat het kantoorteam vanuit huis werkt en dat er geen vrijwilligersactiviteiten plaatsvinden. Wij hoopten dat de persconferentie van 21 april jl. uitsluitsel zou geven over het wel of niet door kunnen gaan van de kampen in de zomer. Als u uw kind(eren) heeft aangemeld voor een van onze zomerkampen dan kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft over de huidige situatie. 

De situatie nu
De persconferentie van premier Rutte op 21 april jongstleden en de maatregelen die daarbij zijn besproken of versoepeld, geven geen extra informatie voor De Ster. Onze vakantiekampen vallen niet onder evenementen, wij zijn dus niet gebonden aan de 1 september maatregel. Het feit dat kinderen weer naar school mogen geeft ons natuurlijk wel hoop. In afspraak met het RIVM wachten wij af tot midden mei. Rond 20 mei zal de overheid nl. meer duidelijkheid scheppen voor organisaties zoals wij. We zullen dan een besluit kunnen nemen over het wel of niet doorgaan van onze zomerkampen. We streven ernaar uiterlijk op maandag 1 juni duidelijkheid te kunnen geven aan ouders, deelnemers en vrijwilligers over het al dan niet doorgaan van de zomerkampen.

Wat betekent dit voor de kampen?
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat we de zomerkampen door kunnen laten gaan. Daarom zijn we gewoon bezig met alle voorbereidingen. We hopen alle deelnemers in de zomer te mogen verwelkomen op een van onze kampen!

Wat betekent dat voor u?
Veel kinderen en jongeren (en vrijwilligers) kijken enorm uit naar de zomerkampen. We kunnen ons voorstellen dat deze situatie onzekerheid voor u en uw kind(eren) met zich mee kan brengen. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en zullen, waar nodig, passende maatregelen nemen en u hierover tijdig informeren.

Wat betekent dit financieel voor u?
Als blijkt dat door een overheidsbesluit de kampen niet door kunnen gaan, dan nemen wij uiteraard contact met u op om tot een passende oplossing te komen.

Namens Stichting De Ster,

Ulrike Insam
Waarnemend directeur Stichting De Ster

Wat een kamp van De Ster voor je kind kan betekenen

Een kamp van Stichting De Ster is een onvergetelijke vakantieweek voor kinderen en jongeren. Er zijn zes verschillende kampen, voor diverse leeftijdsgroepen en met diverse thema’s. In een week vol positiviteit en leuke activiteiten gaan zij aan de slag met thema’s als zelfvertrouwen en vrienden maken. Voor pesten en gepest worden is op onze kampen bijzonder veel aandacht. Door de persoonlijke begeleiding en de positieve en veilige omgeving die een kamp van De Ster biedt, krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te experimenteren met oplossingen en nieuw gedrag. Tijdens deze week leren en groeien ze.

Stichting De Ster is al 15 jaar expert op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en organiseert vakantiekampen waar leren en plezier maken hand in hand gaan. De unieke aanpak van De Ster is wetenschappelijk bewezen effectief en vooral ontzettend leuk.

Ontdek hier wat de unieke kampen van De Ster nog meer voor je kind kunnen betekenen.

Vragen? Neem contact met ons op via 020-4281230 of info@stichtingdester.nl