Doelgroep

De Ster is er voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De kinderen en jongeren op onze vakantieweken hebben uiteenlopende leerdoelen en lopen in het dagelijkse leven tegen verschillende lastige situaties aan. Sommigen zijn onzeker en hebben moeite met voor zichzelf opkomen, terwijl anderen juist snel boos worden en/of vaak voor onhandige oplossingen kiezen. Juist doordat de kinderen en jongeren zo verschillen, kunnen zij veel van elkaar leren.

Met onze programma's bieden wij al deze kinderen een enorm leuke aanpak waarbij zij de juiste begeleiding, de tijd en de ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe oplossingen. Hieronder staat per thema beschreven waar de kinderen en jongeren die met ons meegaan in het dagelijkse leven tegenaan lopen en wat daarbij de mogelijke leerdoelen zijn. Ook staat omschreven wat wij kunnen betekenen voor kinderen met een diagnose.

 

Zelfvertrouwen

Soms zitten kinderen of jongeren niet lekker in hun vel en zijn ze vooral bezig met wat ze niet goed doen. Ze laten zich meeslepen door negatieve gedachten die vervolgens veel invloed hebben op het gevolg van situaties. Op onze vakantieweken laten wij kinderen en jongeren geloven in zichzelf, hun kwaliteiten en talenten. We laten ze inzien dat het niet erg is om fouten te maken en dat je daar juist veel van kan leren.

Voorbeelden van persoonlijke leerdoelen:

 • Leren positief te denken over jezelf
 • Leren om trots te zijn op jezelf
 • Positief leren denken over jezelf
 • Leren dat fouten maken niet erg is
 • Leren om hulp te vragen
 • Leren je mening te durven geven
 • Leren ontspannen
Pesten en/of plagen

Veel kinderen hebben op school, op een vereniging of op straat te maken met pestsituaties. Soms als slachtoffer, soms als dader en soms als buitenstaander. Wij begrijpen dat kinderen soms in de ene rol kunnen zitten en soms in een andere. Daarom richten wij ons tijdens onze vakantieweken met name op het vergroten van inzicht en het opkomen voor jezelf in verschillende situaties.

Voorbeelden van persoonlijke leerdoelen:

 • Leren inzien wat het verschil is tussen plagen en pesten
 • Weerbaarder worden
 • Leren grenzen aan te geven en andermans grenzen leren aanvoelen
 • Leren voor jezelf op te komen
 • Leren omgaan met pesten
Snel boos en/of verdrietig worden

Veel kinderen en jongeren vinden het lastig om goed om te gaan met emoties die snel en hevig opkomen. Zij worden snel boos en/of verdrietig en hebben hierdoor soms moeite om aansluiting te vinden met anderen. Tijdens onze vakantieweken gaan wij gaan uitgebreid in op verschillende emoties en de functie die ze hebben. Ook gaan we aan de slag met hoe je deze gevoelens kan voelen opkomen en kan controleren. 

Voorbeelden van persoonlijke leerdoelen:

 • Leren welke gevoelens er zijn en waarom ze nuttig zijn
 • Leren omgaan met boosheid/verdriet
 • Leren om je gevoelens te laten zien
Sociale vaardigheden

Kinderen en jongeren kunnen moeite hebben met belangrijke sociale vaardigheden. Dit kan te maken hebben met sociale angst, onhandigheid of onwetendheid. Tijdens onze vakantieweken bespreken we thema's als 'vriendschap' en leren wij kinderen en jongeren om te kijken naar hun eigen gedrag.

Voorbeelden van persoonlijke leerdoelen:

 • Leren wat vriendschap is
 • Leren wat er in een vriendschap wordt verwacht
 • Leren vrienden te maken en te houden
 • Leren realistische verwachtingen te hebben in een vriendschap
 • Leren op iemand af te stappen en een gesprek te beginnen
 • Leren om te gaan met kinderen/jongeren van je eigen leeftijd
 • Leren deel uit te maken van een groepsgesprek
 • Leren grenzen aan te voelen van anderen
 • Leren je eigen grenzen op een gepaste manier aan te geven
 • Leren welke invloed je gedrag heeft op anderen
 • Leren tegen je verlies te kunnen
 • Leren wat je kan doen als je iets niet eerlijk vindt of als je het ergens mee oneens bent.
Faalangst

Kinderen en jongeren die verlegen zijn maken zichzelf zichzelf het liefst onzichtbaar. Vaak hebben zij last van faalangst en vinden zij het spannend om iets voor een groep iets zeggen. Tijdens onze vakantieweken laten wij jongeren inzien dat ze er mogen zijn en hoe ze zichzelf meer kunnen laten zien.

Voorbeelden van persoonlijke leerdoelen:

 • Leren jezelf laten zien
 • Leren spreken voor een groep
 • Leren vertrouwen op je eigen kunnen
 • Leren stevig in je schoenen te staan
Perfectionisme

Kinderen en jongeren kunnen erg streng zijn voor zichzelf en de lat erg hoog leggen. Hierdoor ervaren ze minder plezier in sociale situaties en genieten ze minder van de dingen die eigenlijk best goed gaan.

Voorbeelden van persoonlijke leerdoelen:

 • Leren om de lat lager te leggen
 • Leren dat het gaat om de inzet in plaats van het resultaat
 • Fouten maken mag
Kinderen en jongeren met een diagnose

Wij kijken altijd naar het kind zelf en naar wat het kind kan leren van onze programma's. Wij laten ons hierbij niet leiden door diagnoses, maar stellen aan de hand van vragenlijsten en de intake zelf vast of ons programma geschikt is voor een kind.

Op onze vakantieweken zien wij veel kinderen en jongeren met dyslexie, hoogbegaafdheid, AD(H)D of een vorm van ASS of DCD. Onderzoeken wijzen uit dat zij veel baat hebben bij onze programma's. Mocht u vragen hebben over de geschiktheid van onze programma's voor uw kind, dan kunt u altijd contact opnemen met info@sterkamp.nl.

Het Persoonsgebonden Budget

Bij de meeste indicaties worden de kosten voor onze vakantieweken vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget.