STARtkamp

Stichting De Ster organiseert dit jaar het eerste kamp voor kinderen van 7 en 8 jaar oud gericht op het boosten van zelfvertrouwen! Hoe mooi is het als je je kind dat nu al kan meegeven op deze leeftijd?

De Ster is al 10 jaar expert op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en organiseert kindervakanties waar leren en plezier maken hand in hand gaan. De unieke aanpak van De Ster, de STERK-formule, is wetenschappelijk bewezen effectief en vooral ontzettend leuk. Tijdens De Ster vakanties overnachten de kinderen op een fijne en sfeervolle locatie midden in de natuur.
 

Zo ziet een STARtkamp eruit

In een weekend vol plezier en structuur zullen kinderen aan de slag gaan met verschillende thema's: vriendschap, emoties herkennen, benoemen en reguleren, opkomen voor zichzelf. Kinderen zullen vaardigheden en tools aanleren en succeservaringen opdoen in contact met leeftijdsgenoten, zodat hun zelfvertrouwen groeit. Net als bij Sterkamp worden deze tools op drie verschillende manieren aangeboden; namelijk door club, spel en theater. Deze drie blokken komen iedere dag terug, waardoor kinderen weten waar ze aan toe zijn en veiligheid gecreëerd kan worden. Kinderen zijn actief bezig met lastige thema's en leren door het zelf ervaringen op te doen in een veilige omgeving met leeftijdsgenoten. Bovendien leren ze veel van elkaar en geven ze elkaar tips over hun eigen aanpak. Naast de drie blokken zullen kinderen ook iedere dag met hun eigen mentor werken aan hun persoonlijke doelen.

Club

In de STARt-club leren kinderen kletsen en praten over gedachten en gevoelens onder leiding van een pedagoog of psycholoog. Hoe kan je op verschillende manieren met lastige situaties omgaan?

Spel

Spelenderwijs gaan kinderen onder leiding van bewegingsdeskundigen indirect aan de slag met verschillende doelen. Alles draait om samenwerken, plezier en spelvreugde. Hoe sta je sterk, hoe maak je oogcontact en hoe kom je over op de ander?

Theater

Tijdens STARt-theater gaan kinderen onder leiding van acteurs lastige situaties oefenen in rollenspellen. Hoe pas je de theorieën toe in de praktijk?

Oudertraining

In een kampweekend gaan we samen met uw zoon of dochter hard aan de slag om stappen te zetten. Om het effect van kamp optimaal te kunnen bereiken gaan we samen met u dit traject in. Zo zorgen we samen voor een steuntje in de rug bij uw kind. Hoe jonger kinderen zijn, des te meer nabijheid zij nodig hebben van ouders om nieuwe vaardigheden aan te leren en eigen te maken. Daarom zal maandag een oudertraining plaatsvinden op het STARtkamp en wordt het kamp afgesloten samen met kinderen en ouders.

STARtkamp als voorbereiding op Sterkamp

Bij kinderen van 7 en 8 jaar is het zelfinzicht nog in ontwikkeling. Kinderen zien nog niet altijd in wat het effect is van hun gedrag op een ander. Een vervolgstap van STARtkamp is daarom Sterkamp!

Dit leren kinderen op STARtkamp

Onder leiding van enthousiaste professionals werken de kinderen op een leuke en speelse manier aan hun ontwikkeling hierbij is veel aandacht voor:

 • Zelfvertrouwen
 • Zelfbeeld
 • Sociale vaardigheden
 • Sociale weerbaarheid
 • Assertiviteit
 • Contact leggen en vrienden maken
 • Op jezelf en anderen vertrouwen
 • Omgaan met pesten
 • Lichaamstaal
 • Inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag
 • Rustgevende technieken
 • Het (her)kennen van je eigen kracht

Daarnaast werken kinderen samen met een eigen mentor aan persoonlijke doelen.

De kosten voor deelname aan STARtkamp

De kosten voor STARtkamp bedragen 400,- Euro. Dit is inclusief intake, de vakantie, en een oudertraining bij het ophaalmoment van kamp. Kun je de ouderbijdrage niet (volledig) betalen? Kijk dan bij mogelijke vergoedingen.

De intake

Voorafgaand aan ieder STARtkamp vindt een intake plaats. Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging om samen met jouw zoon/dochter langs te komen. Tijdens de intake worden er verschillende gesprekken gevoerd met zowel de ouders als het kind. Natuurlijk is er alle gelegenheid om ook zelf vragen te stellen. Na de intake wordt beoordeeld of de vakantie geschikt is voor het kind en hoe hij/zij tijdens de vakantie het best kan worden begeleid.

De vakantieweek

Naast alle gewone kampactiviteiten krijgt ieder kind ook coaching en persoonlijke begeleiding tijdens kamp. Onze aanpak is gebaseerd op verschillende psychologische theorieën, praktische vaardigheden zoals emotieregulatie en sociale vaardigheden. Deze theorieën en vaardigheden zijn op een slimme manier verpakt in een leuk programma waarin onder andere sociale vaardigheidstrainingen, speltherapie, bewegingstherapie en individuele coaching op een speelse manier zijn opgenomen. De combinatie van plezier én het leren van nuttige vaardigheden maakt onze aanpak ijzerSTERK en uniek.

De oudertaining

Hoe jonger kinderen zijn, des te meer nabijheid zij nodig hebben van ouders om nieuwe vaardigheden aan te leren en eigen te maken. Daarom zal maandag een oudertraining plaatsvinden op het STARtkamp en wordt het kamp afgesloten samen met kinderen en ouders.

Mogelijke vergoedingen

Een vergoeding via de aanvullende verzekering

Diverse verzekeraars vergoeden voor een deel de kosten van onze vakantieweken. U kunt dit zien in uw polisvoorwaarden onder het kopje ‘therapeutische vakantiekampen’.

 •     Aevitea
 •     CZ
 •     De Friesland
 •     Delta Lloyd
   

Het Persoonsgebonden Budget

Bij de meeste indicaties worden de kosten voor onze vakantieweken vergoed vanuit het Persoonsgebonden Budget

Kortingsplekken

Wij willen zoveel mogelijk kinderen een kans geven om met één van onze vakantieweken mee te gaan. Daarom bieden wij in samenwerking met verschillende fondsen kortingsplekken aan. Neem hiervoor contact met op met door een mail te sturen naar info@stichtingdester.nl.

Direct inschrijven

Kampen 2020

Startkamp 4 - locatie De Nijensteen
29 mei t/m 1juni 2020

Startkamp 5 - locatie De Nijensteen
15 t/m 18 augustus 2020