‘Meer zelfvertrouwen, minder sociale problemen’

Met de Universiteit van Amsterdam doet Stichting De Ster al jarenlang onderzoek
naar korte- en langetermijneffecten van de kampen.

 1. Home
 2. Professionals

Wat moet ik weten over De Ster?

‘Sinds mijn zoon meeging op Stay Strong staat hij duidelijk sterker in zijn schoenen. Eerst dachten wij als ouders nog dat het aan de situatie op school lag, maar nu hij zelf veel heeft geleerd op kamp, staat hij anders in het leven en heeft hij ook op school opeens plezier…en heel belangrijk: vriendjes!’

De kinderen en jongeren die meegaan met een vakantieweek lopen in het dagelijks leven tegen lastige situaties aan. Ze hebben uiteenlopende leerdoelen. Zo zijn sommigen onzeker en hebben moeite om voor zichzelf op te komen, terwijl anderen juist snel boos worden en/of vaak voor onhandige oplossingen kiezen. Juist doordat de kinderen en jongeren zo verschillen, kunnen zij veel van elkaar leren. Onze kampen bevatten een positieve aanpak waarbij zij de juiste begeleiding, de tijd en de ruimte krijgen om te experimenteren met nieuwe oplossingen. Zo kunnen ze ontdekken wat voor hen het beste werkt in bepaalde situaties.

Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander hoe we kinderen het juiste steuntje in de rug geven. De begeleiders die meegaan op onze kampen zijn allemaal vrijwilligers. Ze dragen graag hun steentje bij om kinderen verder te helpen als zij ergens mee zitten. De groep bestaat uit een mix van (ortho)pedagogen, psychologen en enthousiastelingen die niet per se een opvoedkundige achtergrond hebben, maar wel heel graag hét verschil willen maken voor kinderen. Alle vrijwilligers screenen wij uitgebreid en ze krijgen een training voorafgaand aan het kamp. De screening en training zorgen ervoor dat er op het kamp al zeer snel een dermate veilige (sociale) sfeer ontstaat, dat kinderen durven te experimenteren met nieuw aangereikte oplossingen en dus nieuw gedrag voor lastige situaties.

Op kamp staat voorop dat iedereen mag zijn zoals hij of zij zich voelt. Vanuit dat standpunt kijken we hoe we kinderen kunnen helpen met hun onzekerheden. Onze kampen zijn niet voor elk kind passend. Wil je weten of kamp bij een kind past? Kijk dan hier.

 

‘Een unieke formule voor laagdrempelige hulp aan kinderen.’

werken aan jezelf in een ontspannen sfeer op een kamp van Stichting De Ster
leren en plezier maken op kamp

Waarom is onze aanpak uniek?

Wij combineren een professionele aanpak met veel plezier en lol. Onze vakantieweken barsten bijna uit hun voegen van de leuke activiteiten. Onbewust leren de kinderen heel veel. Er is over elke activiteit nagedacht door pedagogen en andere betrokken deskundigen. We werken met wetenschappelijke technieken, maar passen deze op een toegankelijke en laagdrempelige manier toe.

Uniek is dat kinderen en jongeren in korte tijd enorm essentiële veranderingen en groei doormaken. Het gaat hier om blijvende veranderingen, te generaliseren naar dagelijkse situaties waarin kinderen en jongeren functioneren. Op school en thuis dus.

Wat draagt hier volgens ons aan bij?

 • 24/7 aandacht
 • het een beroep doen op verschillende leerstijlen (cognitief, fysiek, creatief)
 • de veiligheid én positiviteit die de kinderen op kamp ervaren
 • uiteenlopende persoonlijkheden bij de begeleiders (mix van professionals en  bevlogen vrijwilligers)

Gebruikte methodes

Ons aanbod is laagdrempelig, preventief en effectief. Wij werken met methodes en technieken met een gedegen wetenschappelijke basis.Denk aan:

 • Cognitieve gedragstherapeutische technieken
 • Emotieregulatietechnieken
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Positieve psychologie
 • Groeimindsettheorie

Uitgangspunt tijdens onze kampen is het talent van het kind en een positieve benadering.

Wetenschappelijk bewezen effectief

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) doen wij blijvend onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van onze vakantieweken. Momenteel kijken we naar de veranderingen die een week Stay Strong voortbrengt bij jongeren.

Effecten Sterkamp

Uit onderzoek blijkt dat kinderen 6 weken na Sterkamp aanzienlijk minder angstig zijn in sociale situaties. Ook sociale en internaliserende problemen zijn afgenomen. En na een half jaar is dat effect nog steeds aanwezig.

Effecten Maankamp

Kinderen die meededen aan het Sterkamp-onderzoek en vervolgens een half jaar later aan het Maankamp-onderzoek zijn wederom gegroeid. Zes weken na Maankamp zijn grote en positieve veranderingen gevonden in sociale angst, sociale problemen, internaliserende problemen, schoolvaardigheden, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en gevoel van eigenwaarde. En bij de metingen een jaar later bleken de positieve veranderingen nog steeds aanwezig.

Effecten Sterk ID

Uit intern onderzoek naar Sterk ID komt naar voren dat kinderen zich na het kamp social vaardiger voelden dan voor het kamp. Met name wat betreft participatie in groepen en aspecten van vriendschap en intimiteit. Ook is er een verandering gevonden in de manier waarop kinderen na Sterk ID omgaan met lastige situaties. Dit gaat ze beter af.

Aanmelden

Een kind wordt door de ouders of verzorgers bij ons aangemeld. Het kan ook zijn dat wij worden aangeraden door zorgverlener (huisarts, pedagoog, Intern Begeleider, etc.).

Hebben wij aanvullende informatie nodig over het betreffende kind? Dan vragen wij de ouders of verzorgers eerst toestemming om contact te leggen met de betrokken professional.

Wij staan bij De Ster altijd open voor (anoniem) overleg van tevoren of tijdens onze trajecten.

 
 

Veelgestelde vragen

Wanneer schakel je als professional De Ster in?

Verwijs je een kind door? Dan onderzoeken we samen met jou en de ouders/verzorgers of we iets voor het kind kunnen betekenen. Onze kampen zijn vaak een goede aanvulling op begeleiding die een kind al krijgt bij een psycholoog. Daarnaast is een kampweek geschikt voor kinderen die laagdrempelige hulp nodig hebben en niet in aanmerking komen voor eerste- of tweedelijns zorg. Een kampweek is ook een goede voorbereiding voor kinderen die op de wachtlijst staan voor hulp en die alvast stappen willen maken om aan de slag te gaan met hun ontwikkeling.

Met ons Startkamp (7 tot 9 jaar) hebben we aanbod voor kinderen die vaak nog te jong zijn voor begeleidingstrajecten bij een psycholoog/orthopedagoog.

Wij zijn er ook voor ouders. In de Ouderworkshop gaan ouders aan de slag met bewust ouderschap. Hier krijgen ouders tools aangereikt om opvoeden weer leuk te vinden en hun kinderen goed te begeleiden. De workshop is voor alle ouders, dus niet alleen maar voor ouders die kinderen hebben die op kamp gaan of zijn geweest. 

Wij zijn door al die jaren ervaring dé expert in Nederland op het gebied van zelfvertrouwen en weerbaarheid. Ons team Pedagogiek staat altijd open voor overleg en meedenken als je vragen hebt over een kind of jongere.

Waarom is de aanpak van De Ster uniek?

Wij combineren een professionele aanpak met veel plezier en lol. Onze vakantieweken barsten bijna uit de voegen van de leuke activiteiten. Onbewust leren de kinderen heel veel. Er is over werkelijk elke activiteit nagedacht door pedagogen en andere betrokken deskundigen. We werken met wetenschappelijke technieken maar passen deze op een toegankelijke en laagdrempelige manier toe.

Wat ook uniek is dat kinderen en jongeren in korte tijd, enorm essentiële veranderingen en groei kunnen doormaken. Het gaat hier om blijvende veranderingen, te generaliseren naar dagelijkse situaties waarin kinderen en jongeren functioneren. Op school en thuis dus. Wat draagt hier volgens ons aan bij?

 • aandacht 24/7
 • beroep op verschillende leerstijlen (cognitief, fysiek, creatief)
 • de veiligheid én positiviteit die de kinderen op kamp ervaren
 • uiteenlopende persoonlijkheden bij de begeleiders (mix van professionals en geïnspireerde vrijwilligers)
Voor welke kinderen zijn wij er?

Wij geven passende ondersteuning aan kinderen met:

 • Sociale angst (teruggetrokken, verlegen en/of weinig ruimte innemen)
 • Pestervaringen
 • Moeite met aanvoelen van de grens van de ander en/of zelf plagen of pesten
 • Moeite in het aangaan/onderhouden van sociale contacten
 • Onvoldoende sociale weerbaarheid
 • Faalangst
 • Problemen in de emotieregulatie
 • Negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde
 • Moeite met omgaan met veranderingen
Voor welke kinderen zijn wij niet passend?

Onze kampen zijn helaas niet passend voor kinderen en jongeren in de volgende situaties:

 • Moeite om in een grote groep te functioneren (bijvoorbeeld door te grote angst of een te grote mate van impulsiviteit of overprikkeling)
 • Fysieke agressiviteit of een grote mate van gebrek aan zelfcontrole
 • Onvoldoende zelfreflectie
 • Hoge angst of spanning bij het niet thuis slapen
 • Onvoldoende motivatie voor het kamp bij kind/jongere
 • Suïcide problemen
 • Hechtingsstoornis
 • IQ lager dan 85
 • Speciaal onderwijs, met uitzondering van cluster 2 onderwijs
 • Lagere opleiding dan vmbo-tl op middelbaar onderwijs

Wij kijken altijd naar het kind zelf en naar wat het kind kan leren van onze programma’s. De bovenstaande kenmerken vormen een richtlijn en zijn niet bepalend. Naar elk kind wordt als individu gekeken bij de intake. Wij laten ons hierbij niet leiden door diagnoses, maar stellen aan de hand van vragenlijsten en de intakegesprekken (met ouders en kind) zelf vast of ons programma geschikt is voor een kind en of wij verwachten dat het een succeservaring wordt.

Op onze vakantieweken zien wij veel kinderen en jongeren zonder diagnoses, maar ook met dyslexie, hoogbegaafdheid, AD(H)D of een vorm van ASS of DCD. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen veel baat hebben bij onze programma’s. Vraag je je af of onze programma’s geschikt zijn voor je kind, neem dan contact op via coaches@stichtingdester.nl of stuur een appje naar 06-25285132.

Hoe meld ik een kind aan?

Een kind wordt door de ouders of verzorgers bij ons aangemeld. Het kan ook zijn dat wij worden aangeraden door een zorgverlener (huisarts, pedagoog, Intern Begeleider, et cetera).

Hebben wij aanvullende informatie nodig over het betreffende kind? Dan vragen wij de ouders of verzorgers eerst toestemming om contact te leggen met de betrokken professional.

Wij staan bij De Ster altijd open voor (anoniem) overleg van tevoren of tijdens onze trajecten.

Vragen? Neem contact op, we staan je graag te woord.