SterkID

Voor als je kind de overstap van de basisschool naar de brugklas maakt.

Volgend jaar naar de brugklas, hoe spannend is dat?!

Waar de een vol zelfvertrouwen de overstap naar de middelbare school maakt kan de ander wel een steuntje in de rug gebruiken. Speciaal voor deze kinderen organiseren wij in de zomer SterkID. Een kamp wat helemaal gericht is op deze overstap en waarin we in allerlei spelvormen aandacht besteden aan en oefenen met de lastige situaties die je kunt tegenkomen op je nieuwe school. Op SterkID oefen je in:

  • meer zelfvertrouwen krijgen;

  • leren omgaan met emoties;

  • nieuwe vrienden maken en houden;

  • sociale vaardigheden.

Hieronder vind je meer informatie over SterkID.

SterkID - in het kort

Leeftijd: kinderen tussen groep 8 en brugklas
Duur     : 5 nachten (van zondag t/m vrijdag)

Kosten : € 695,-

Schrijf je kind in!

‘Dankzij SterkID heeft Maud meer zelfvertrouwen gekregen en begint zij vol goede moed aan de middelbare school!’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar werken we aan op SterkID?

Tijdens SterkID werkt je kind aan veel verschillende thema’s als: vriendschap, emoties (herkennen, benoemen en reguleren) en opkomen voor zichzelf. Ook komen onderwerpen als lichaamstaal, het kennen van je eigen kracht en assertiviteit aan bod. Het programma biedt structuur met ruimte voor plezier maken. Onze aanpak is gebaseerd op psychologische theorieën, praktische vaardigheden en sociale vaardigheidstrainingen.

Op kamp krijgt je kind pedagogische coaching en persoonlijke begeleiding. Je kind leert vaardigheden die helpen in lastige situaties, zoals: ‘Iemand wil geen vrienden met me worden’ of ‘Ik durf geen nee te zeggen als iemand met me wil afspreken terwijl ik daar geen zin in heb’. Daarbij geven we ook tools voor de dagelijkse praktijk. Door samen met leeftijdsgenoten tijdens het oefenen een succeservaring op te doen, groeit het zelfvertrouwen. De combinatie van plezier én het leren van nuttige vaardigheden maakt onze aanpak bewezen effectief en uniek.

De theorieën en vaardigheden zijn verpakt in een programma waarin de diverse onderdelen op een speelse manier zijn opgenomen. Deze onderdelen komen elke dag terug en bestaan voor dit kamp uit: SterkID School, Workshop en Sta Sterk. Daarnaast krijgt iedereen een mentor toegewezen wat een gevoel van veiligheid creëert. En natuurlijk is er ook iedere dag ruimte voor ‘chilltijd’.

Voor welke kinderen is SterkID?

Wij geven passende ondersteuning aan kinderen met:

 • sociale angst (teruggetrokken, verlegen en/of weinig ruimte innemen);
 • pestervaringen;
 • moeite met aanvoelen van de grens van de ander en/of zelf plagen of pesten;
 • moeite in het aangaan/onderhouden van sociale contacten;
 • onvoldoende sociale weerbaarheid;
 • faalangst;
 • negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde;
 • moeite met omgaan met veranderingen.

De onderdelen van kamp

SterkID School

Dagelijks vertrekt je kind naar de Sterk ID School. Daar creëren acteurs allerlei typische lastige brugklassituaties: van een onverwachte overhoring en boze conciërges tot gepest worden door klasgenoten.

Workshops

Aansluitend op de SterkID School zijn de workshops. Daar bespreekt je kind onder leiding van psychologen in kleine groepjes hoe je met de lastige situaties op school omgaat en oefenen hierin.

Sta Sterk

Spelenderwijs gaat je kind met bewegingsdeskundigen aan de slag. Alles draait om samenwerken, plezier en spelvreugde. Centraal tijdens Sta Sterk staat: hoe sta je sterk, hoe maak je oogcontact en hoe kom je over op de ander? Je kind wordt sterker en weerbaarder.

Mentormoment

Je kind krijgt een eigen mentor. Samen met 1 of 2 andere kinderen vormt je zoon of dochter een mentorgroep. Met hen werkt je kind dagelijks aan zijn of haar persoonlijke doel. Ze geven elkaar tips en oefenen in rollenspelen. Zo leert je kind niet alleen ván, maar ook mét een ander.

Wanneer zijn de kampen?

Deze kampen zijn alleen in de zomervakantie.

Klik hier voor de data

Wat kost SterkID?

De kosten voor SterkID bedragen eenmalig € 695,-. Dit is inclusief de intake en het kamp (incl. accommodatie, eten/drinken, sport-/spelmaterialen en activiteiten).

Tijdens ons kamp krijgt je kind 23 uur persoonlijke coaching, sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen en opvoedkundige begeleiding van een pedagoog of psycholoog. We kunnen deze voordelige prijs bieden door de donaties van onze fondsen. Daarmee dekken we het verschil in daadwerkelijke kosten en datgene wat je als ouder/verzorger betaalt.
Ter vergelijking: bij een reguliere therapeut betaal je omgerekend 23 x € 90 (gemiddeld uurtarief) = € 2070,-. 

Goed om te weten: is het deelnamebedrag van € 695 voor jullie niet haalbaar? Financiën hoeven wat ons betreft geen reden te zijn om niet op kamp te kunnen! Neem contact op via finance@stichtingdester.nl voor meer informatie hierover.

Hoe weet ik of dit geschikt is voor mijn kind?

Je schrijft je kind via het online formulier vrijblijvend in. Na de inschrijving bellen wij je zo snel mogelijk (binnen 5 werkdagen). In dit telefonische gesprek maken we samen een eerste inschatting of ons kamp passend is voor jouw kind. Zo ja, dan kom je met je kind bij ons langs op kantoor voor een intake. Tijdens deze afspraak voeren we gesprekken met zowel je kind als met jou. Jullie vullen los van elkaar psychologische vragenlijsten in onder begeleiding van een pedagoog aan wie je eventueel vragen kunt stellen.

Uit de intake blijkt of SterkID past bij je kind en wat voor begeleiding tijdens de kamptijd nodig is. Als je zoon of dochter met ons meegaat ontvang je een persoonlijk rapport met de uitslagen van de vragenlijsten, zoals besproken tijdens de intake.

In sommige situaties is zijn onze kampen helaas niet passend. Kijk daarvoor hieronder bij ‘Voor welke kinderen kamp niet passend is’.

Praktische informatie

Als na het intake gesprek blijkt dat SterkID geschikt is voor jouw kind ontvang je van ons de bevestigingsmail met daarin een link naar een speciale pagina op onze site. Daar vind je richting kamp alle praktische informatie die je nodig hebt, zoals bijvoorbeeld de locatie gegevens, tijden en de paklijst. Maar ook tips over allerlei zaken zoals heimwee en contact met je kind.

SterkID begint op zondagochtend en eindigt op vrijdagochtend.

Zo’n 6 weken na de kampweek is er een mogelijkheid  tot een natraject coaching gesprek. Meer informatie hierover kun je ook lezen op de hierboven genoemde pagina. De kosten voor deze extra service bedragen € 75,-

Voor welke kinderen is kamp niet passend?

In onze ervaring zijn er een aantal situaties waarbij kamp niet passend is voor kinderen of jongeren, namelijk:
 • Moeite om in een grote groep te functioneren (bijvoorbeeld door te grote angst of een te grote mate van impulsiviteit of overprikkeling).
 • Fysieke agressiviteit of een grote mate van gebrek aan zelfcontrole.
 • Onvoldoende zelfreflectie.
 • Hoge angst of spanning bij het niet thuis slapen.
 • Onvoldoende motivatie voor het kamp bij kind/jongere.
 • Suïcide problemen.
 • Hechtingsstoornis.
 • IQ lager dan 85.
 • Speciaal onderwijs, met uitzondering van cluster 2 onderwijs.
 • Lagere opleiding dan vmbo-tl (advies) op middelbaar onderwijs.
Dit zijn onze richtlijnen. Denk jij alsnog dat kamp wel passend is, neem dan gerust contact met ons op en dan bellen we er even over. Als we samen tot de conclusie komen dat het een succeservaring kan worden maken we zeker uitzonderingen! Neem contact op via .
 

‘Wat zeg ik op Instagram?
Waarom voel ik me onzeker?’​

Vragen? Neem contact op, we staan je graag te woord.