Vragen?

Neem contact met ons op!

Pedagogisch

Heb je inhoudelijke vragen over de deelname aan kamp, bijvoorbeeld of het passend is voor jouw kind? Mail naar coaches@stichtingdester.nl of stuur een appje/bel naar 06-25285132. 

Administratie

Vragen over organisatorische, praktische of andere zaken kun je ons het beste stellen via info@stichtingdester.nl.

Telefoon:  085-2087870

Financieel

Vragen over de factuur van kamp? Of meer weten over financiering door een van onze Fondsen. Mail dan naar finance@stichtingdester.nl.

Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger worden? Kijk dan op deze pagina. Ben je al vrijwilliger en/of heb je andere vragen? Mail dan naar vrijwilligers@stichtingdester.nl.

Veelgestelde vragen

Zijn er aan de inschrijving kosten verbonden?

Nee, je betaalt nog niets als je je kind inschrijft. We bepalen namelijk eerst geheel vrijblijvend samen met jou en je kind of een kamp geschikt is en kans van slagen heeft. Dit voortraject bestaat uit een telefonische kennismaking, het invullen van pedagogische vragenlijsten en een persoonlijk intakegesprek met jou en je kind.

Welke stappen zijn er voorafgaand aan kamp?
 1. Je schrijft je kind in via onze website voor het kamp van jullie keuze en ontvangt direct een bevestigingsmail.
 2. We nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Dit duurt nooit langer dan 10 dagen. Tijdens deze eerste kennismaking maken we samen een inschatting of kamp iets is wat bij je kind past. Zo ja, dan plannen we een afspraak in voor een intakegesprek bij ons op kantoor.
 3. Als we een afspraak hebben ingepland, ontvang je een bevestigingsmail met inloggegevens voor het invullen van een vragenlijst over je kind. Deze vul je in voordat je naar het intakegesprek komt.
 4. Het intakegesprek, met jou en je kind, duurt ongeveer 45 minuten.
 5. Tijdens de intake vult je kind samen met een pedagoog een vragenlijst in. Je kind krijgt alle tijd om vragen te stellen aan de pedagoog. En hij of zij krijgt allerlei kampverhalen te horen en foto’s en filmpjes te zien.
 6. Jij gaat, zonder je kind, ook in gesprek met een pedagoog. Zo krijgen wij een volledig beeld van je kind. En het is een goede manier om een laatste inschatting te maken of ons kamp geschikt is voor jouw kind.
 7. Zijn we het er met elkaar over eens dat kamp een goede optie is? Dan gaan we er met zijn allen voor! Vanaf dat moment zijn er pas kosten aan ons traject verbonden. Heb jij of je kind nog wat langer bedenktijd nodig? Denk er dan thuis nog even rustig over na. Besluiten jullie dat een kamp toch niet de juiste keuze is? Dan wordt de inschrijving kosteloos geannuleerd.
Voor welke kinderen zijn jullie er?

Wij geven passende ondersteuning aan kinderen met:

 • Sociale angst (teruggetrokken, verlegen en/of weinig ruimte innemen).
 • Pestervaringen.
 • Moeite met aanvoelen van de grens van de ander en/of zelf plagen of pesten.
 • Moeite in het aangaan/onderhouden van sociale contacten.
 • Onvoldoende sociale weerbaarheid.
 • Faalangst.
 • Problemen in de emotieregulatie.
 • Negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde.
 • Moeite met omgaan met veranderingen.
Voor welke kinderen is kamp niet passend?

Onze kampen zijn helaas niet passend voor kinderen en jongeren in de volgende situaties:

 • Moeite om in een grote groep te functioneren (bijvoorbeeld door te grote angst of een te grote mate van impulsiviteit of overprikkeling).
 • Fysieke agressiviteit of een grote mate van gebrek aan zelfcontrole.
 • Onvoldoende zelfreflectie.
 • Hoge angst of spanning bij het niet thuis slapen.
 • Onvoldoende motivatie voor het kamp bij kind/jongere.
 • Suïcide problemen.
 • Hechtingsstoornis.
 • Speciaal onderwijs, met uitzondering van cluster 2 onderwijs.
 • Lagere opleiding dan vmbo-tl op middelbaar onderwijs.

Wij kijken altijd naar het kind zelf en naar wat het kind kan leren van onze programma’s. De bovenstaande kenmerken vormen een richtlijn en zijn niet bepalend. Naar elk kind wordt als individu gekeken bij de intake. Wij laten ons hierbij niet leiden door diagnoses, maar stellen aan de hand van vragenlijsten en de intakegesprekken (met ouders en kind) zelf vast of ons programma geschikt is voor een kind en of wij verwachten dat het een succeservaring wordt.

Op onze vakantieweken zien wij veel kinderen en jongeren zonder diagnoses, maar ook met dyslexie, hoogbegaafdheid, AD(H)D of een vorm van ASS of DCD. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen veel baat hebben bij onze programma’s. Vraag je je af of onze programma’s geschikt zijn voor je kind, neem dan contact op met onze afdeling Pedagogiek via coaches@stichtingdester.nl of stuur een appje naar 06-25285132.

Waarom een kamp in plaats van een sociale vaardigheidstraining?

Bij ons op kamp leert je kind vaardigheden in een sociale omgeving. Het bijzondere van onze kampen is dat kinderen direct hun nieuw aangeleerde sociale vaardigheden meerdere dagen achter elkaar kunnen oefenen. En dat alles binnen een veilige en hele vrolijke setting.

Wie zijn de begeleiders die meegaan op de kampen?

Er zijn altijd meerdere pedagogen en psychologen op een kamp aanwezig. Onze groep begeleiders bestaat uit vrijwilligers die een passie hebben om kinderen te helpen die een extra steuntje in de de rug nodig hebben.

Onze begeleiders worden uitvoerig gescreend tijdens de sollicitatieprocedure en moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. De begeleiders op kamp zijn heel divers en werken in verschillende werkvelden.

Uit hoeveel kinderen en begeleiders bestaat de groep op kamp?

Per kamp hebben we plaats voor 32 kinderen, met uitzondering van Startkamp. Bij Startkamp is kunnen er 20 kinderen mee. Een kleinere groep sluit beter aan op de leeftijd van de kinderen die hieraan deelnemen.
Op onze kampen gaan 16 tot 18 begeleiders mee, wanneer het een vol kamp betreft.

Hoe ziet het contact tussen het kind en het thuisfront eruit tijdens kamp?

Onze ervaring leert dat contact tussen ouder en kind vaak averechts werkt. Wij hebben er daarom voor gekozen dat er geen contact is tussen jou en je kind gedurende de week. Uiteraard brengt de kampleiding je op de hoogte als er iets is. En je krijgt een noodnummer van kamp, mocht je ons willen bereiken. Heb je toch tijdens kamp nog een vraag? Stuur ons een mail of bel ons via 085-2087870.