Update omtrent Coronavirus | maart 2020

Het aftellen naar de meivakantie is begonnen, de kampen beginnen bijna en de voorbereidingen zijn in volle gang. We ontvangen veel kinderen, jongeren en ouders op kantoor; zo leuk om te zien hoe iedereen uitkijkt naar onze kampen. We hebben er heel veel zin in! In verband met het Coronavirus COVID-19 heeft ook Stichting De Ster een aantal vragen ontvangen van ouders. We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden de situatie vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten. Hierbij volgen we de informatie van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en hebben we, indien nodig, overleg met de GGD.

Hoe houden we op dit moment rekening met het Corona virus?
Op kantoor hebben we maatregelen genomen, zoals gecommuniceerd door het RIVM en volgen we het advies op over basishygiëne. Dit geldt zowel voor het contact tussen ons medewerkers onderling als het contact met ouders, kinderen en jongeren. Het is even wennen om elkaar geen hand, boks of high five te geven, maar ook wij willen verspreiding en besmetting van en met het virus zoveel mogelijk voorkomen.

Hoe houdt De Ster rekening met het virus op de kampen?
We zullen t.z.t. de richtlijnen volgen die dan van kracht zijn. Zoals de situatie nu is, zal ook op kamp rekening worden gehouden met de basisregels wat betreft hygiëne. Hierop zullen kinderen en vrijwilligers extra worden gebriefd. Tevens zullen we afgaande op de situatie in zo’n geval zowel kinderen, jongeren als vrijwilligers vragen de dagen voor kamp en de dag dat kamp begint, hun gezondheid in de gaten te houden. Indien er sprake is van koorts in combinatie met andere verschijnselen, zal (eventueel in overleg met de huisarts) de deelname niet doorgaan.

Hoe zit het met de betaling?
We vragen jullie de facturen te betalen zoals aangegeven op de factuur.
Voor annuleringsvoorwaarden en eventuele annulering vanuit De Ster verwijzen we jullie naar onze Algemene Voorwaarden. Wij zijn echter positief en gaan ervan uit dat we de kinderen, jongeren en begeleiders een onvergetelijke week mogen bezorgen. Een week waarin de kinderen en jongeren weer met enorm veel plezier aan zichzelf werken en grote stappen gaan maken in hun ontwikkeling.

Mocht u nog meer vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor (020-42891230).
Vraag in dat geval naar Ulrike Insam (waarnemend directeur).