Sterkampen

Werken aan je sociale vaardigenheden en tegelijkertijd heel veel lol maken, dat is Sterkamp!

Aanmelden kan tot 14 dagen vóór de start van het kamp.

Sterkamp 106

Sterkamp 106

9 t/m 12 jaar
21 juli 2024 - 26 juli 2024
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
€695,00
<!-- -->
<!--
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
-->
Sterkamp 107

Sterkamp 107

9 t/m 12 jaar
28 juli 2024 - 2 augustus 2024
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
€695,00
<!-- -->
<!--
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
-->
Sterkamp 108

Sterkamp 108

9 t/m 12 jaar
27 oktober 2024 - 1 november 2024
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
€695,00
<!-- -->
<!--
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
-->
Sterkamp 109

Sterkamp 109

9 t/m 12 jaar
27 april 2025 - 2 mei 2025
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
€695,00
<!-- -->
<!--
5 nachten (van zondag t/m vrijdag)
-->

Op de hoogte blijven van onze kampen?

Al meer dan 2.000 mensen gingen je voor! We spammen niet, beloofd 😉

De kampen van Stichting De Ster worden gesteund door

Dioraphte
kfhein fonds
sponsor burgerweeshuis haarlem
Jeugd Vakantieloket
Stiching Elisa Mathilde Fonds
blank
blank
blank
blank
blank
Stiching Elisa Mathilde Fonds

Veelgestelde vragen

Zijn er aan de inschrijving kosten verbonden?

Nee, je betaalt nog niets als je je kind inschrijft. We bepalen eerst geheel vrijblijvend samen met jou en je kind of een kamp geschikt is en kans van slagen heeft. Dit voortraject bestaat uit een telefonische kennismaking, het invullen van pedagogische vragenlijsten en een persoonlijk intakegesprek met jou en je kind.

Wat zijn de kosten van onze kampen?
 • Startkamp (7-8 jaar) € 450
 • Sterkamp (9-12 jaar) € 695
 • Afterweekend ( 9-12 jaar) € 350
 • SterkID (8ste groepers) € 695
 • Stay Strong (12-16 jaar) € 695
 • QuestTrek (17-23 jaar) € 895


Vergoeding zorgverzekering

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de kosten voor kamp. Klik hier voor een overzicht van deze zorgverzekeringen.

Financiering
Is het genoemde deelnamebedrag voor jullie niet haalbaar? Financiën hoeven wat ons betreft geen reden te zijn om niet op kamp te kunnen!

Wil je meer informatie over financiering, vink dan onderaan het inschrijfformulier het vinkje hiervoor aan, wij sturen je dan een overzicht van de mogelijkheden. (Inschrijving is altijd vrijblijvend.)

Heb je andere vragen over vergoeding door je zorgverzekering of financiering neem dan contact met ons op via finance@stichtingdester.nl .

Welke stappen zijn er voorafgaand aan kamp?
 1. Je schrijft je kind in via onze website voor het kamp van jullie keuze en ontvangt direct een bevestigingsmail. Ontvang je geen mail neem dan z.s.m. contact met ons op!
 2. We nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Tijdens deze eerste kennismaking maken we samen een inschatting of kamp iets is wat bij je kind past. Zo ja, dan plannen we een afspraak in voor een intakegesprek bij ons op kantoor.
 3. Als we een afspraak hebben ingepland, ontvang je een bevestigingsmail met inloggegevens voor het invullen van een vragenlijst over je kind. Deze vul je in voordat je naar het intakegesprek komt.
 4. Het intakegesprek, met jou  en je kind, duurt ongeveer 45 minuten. 
 5. Tijdens de intake vult je kind vult samen met een pedagoog een vragenlijst. Je kind krijgt alle tijd om vragen te stellen aan de pedagoog. En hij of zij krijgt allerlei kampverhalen te horen, en foto’s en filmpjes te zien.
 6. Jij gaat, zonder je kind, ook in gesprek met een pedagoog. Zo krijgen wij een volledig beeld van je kind. En het is een goede manier om een laatste inschatting te maken of een vakantiekamp geschikt is voor je kind.
 7. Zijn we het er met elkaar over eens dat kamp een goede optie is? Dan gaan we er met zijn allen voor! Heb jij of je kind nog wat langer bedenktijd nodig? Denk er dan thuis nog even rustig over na. Pas na jouw definitieve beslissing ontvang je de rekening.
 8. Lees vooraf onze Algemene Voorwaarden door i.v.m. de annuleringsvoorwaarden. 
Voor welke kinderen zijn jullie er?

Onze kampen voor sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen geven passende ondersteuning aan kinderen met:

 • Sociale angst (teruggetrokken, verlegen en/of weinig ruimte innemen)
 • Pestervaringen
 • Moeite met aanvoelen van de grens van de ander en/of zelf plagen of pesten
 • Moeite in het aangaan/onderhouden van sociale contacten
 • Onvoldoende sociale weerbaarheid
 • Faalangst
 • Negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde
 • Moeite met omgaan met veranderingen
Voor welke kinderen is kamp niet passend?

Onze kampen zijn helaas niet passend voor kinderen en jongeren in de volgende situaties:

 • Moeite om in een grote groep te functioneren (bijvoorbeeld door te grote angst of een te grote mate van impulsiviteit of overprikkeling)
 • Fysieke agressiviteit of een grote mate van gebrek aan zelfcontrole
 • Onvoldoende zelfreflectie
 • Hoge angst of spanning bij het niet thuis slapen
 • Onvoldoende motivatie voor het kamp bij kind/jongere
 • Suïcide problemen
 • Hechtingsstoornis
 • IQ lager dan 85
 • Speciaal onderwijs, met uitzondering van cluster 2 onderwijs
 • Lagere opleiding dan vmbo-tl op middelbaar onderwijs

Wij kijken altijd naar het kind zelf en naar wat het kind kan leren van onze programma’s. De bovenstaande kenmerken vormen een richtlijn en zijn niet bepalend. Naar elk kind wordt als individu gekeken bij de intake. Wij laten ons hierbij niet leiden door diagnoses, maar stellen aan de hand van vragenlijsten en de intakegesprekken (met ouders en kind) zelf vast of ons programma geschikt is voor een kind en of wij verwachten dat het een succeservaring wordt.

Op onze vakantieweken zien wij veel kinderen en jongeren zonder diagnoses, maar ook met dyslexie, hoogbegaafdheid, AD(H)D of een vorm van ASS of DCD. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen veel baat hebben bij onze programma’s. Vraag je je af of onze programma’s geschikt zijn voor je kind, neem dan contact op via coaches@stichtingdester.nl of stuur een appje naar 06-25285132.

Wanneer kan een kind op Afterweekend?

Een kind kan alleen op Afterweekend als het al op Sterkamp is geweest en nog op de basisschool zit. Als je kind na de zomer naar de middelbare gaat, is Sterk ID misschien een betere match. Dit is een kamp ter voorbereiding op de middelbare school. Hier kan je kind ook heen wanneer hij of zij nog nooit op kamp is geweest.

Waarom een kamp in plaats van een sociale vaardigheidstraining?

Bij ons op kamp leert je kind vaardigheden in een sociale omgeving. Het bijzondere van onze kampen is dat kinderen direct hun nieuw aangeleerde sociale vaardigheden oefenen. En dat alles binnen een veilige setting.

Wie zijn de begeleiders die meegaan op de kampen?

Er zijn altijd meerdere pedagogen en psychologen per kamp aanwezig. Onze groep begeleiders bestaat uit vrijwilligers die een passie hebben om kinderen te helpen die een extra steuntje in de de rug nodig hebben.

Onze begeleiders worden uitvoerig gescreend tijdens de sollicitatieprocedure en moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. De begeleiders op kamp zijn heel divers en werken in verschillende werkvelden.

Uit hoeveel kinderen en begeleiders bestaat de groep op kamp?

Op onze kampen gaan 16 tot 18 begeleiders mee, wanneer het een vol kamp betreft. Per kamp hebben we voor 32 kinderen plek, met uitzondering van Startkamp. Bij Startkamp is voor 20 kinderen plaats, omdat dit kamp voor een jongere doelgroep is (7-9 jaar). Een kleinere groep sluit beter op die leeftijd aan.

Hoe ziet het contact tussen het kind en het thuisfront eruit tijdens kamp?

Onze ervaring leert dat contact tussen ouder en kind vaak averechts werkt. Wij hebben er daarom voor gekozen dat er geen contact is tussen jou en je kind gedurende de week. Uiteraard brengt de kampleiding je op de hoogte als er iets is. En je krijgt een noodnummer van kamp, mocht je ons willen bereiken. Verder sturen we 1 à 2 mails met informatie over de activiteiten die je kind doet op kamp en wat je kind heeft geleerd. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik annuleren en zijn daar kosten aan verbonden?

Kosten
Na de inschrijving volgt een telefonische kennismaking en een persoonlijk intake gesprek. Deze zijn gratis zolang de inschrijving niet definitief is.

Is intake positief en zijn ook jullie echt zeker over deelname aan kamp, dan vragen wij nog om jouw handtekening (van beide ouders) voor deelname. Hierna is de inschrijving definitief en ontvang je onze factuur. Wil je daarna nog annuleren houdt er dan rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn:

1. Na de intake tot 6 weken voorafgaand aan het kamp bent u de kosten voor het intakegesprek verschuldigd, te weten € 50,00.
2. Vanaf 6 tot 4 weken voorafgaand het kamp betaalt u 25% van de factuur.
3. Vanaf 4 tot 2 weken voorafgaand het kamp betaalt u 50% van de factuur.
4. Vanaf 2 weken tot 1 week voorafgaand aan het kamp betaalt u 75% van de factuur.
5 Voor latere annuleringen betaalt u 100% van de factuur.
Meer informatie kun je vinden in onze algemene voorwaarden.

Hoe annuleer ik?
Annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail). We vinden het fijn als je ons kunt uitleggen waarom je liever wil annuleren.