Kampen voor sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen voor kinderen tussen de 7 en 23 jaar

De Ster geeft je kind het juiste steuntje in de rug

Kampen van De Ster

Is jouw kind onzeker? En ben je op zoek naar een hele toffe manier op hem of haar daarbij te helpen? Dat kan bij ons op kamp!  Hieronder onze kampen voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Startkamp 7 en 8 jaar

Startkamp

7 en 8 jaar
3 nachten

Bekijk kamp

 

Sterkamp 8 tot 12 jaar

Sterkamp

9 t/m 12 jaar
5 nachten

Bekijk kamp

 

Afterweekend

Afterweekend

9 t/m 12 jaar
2 nachten

Bekijk kamp

 

Sterkamp 8 tot 12 jaar

SterkID

Groep 8
5 nachten

Bekijk kamp

 

Sterkamp 8 tot 12 jaar

Stay Strong

12 t/m 16 jaar
5 nachten

Bekijk kamp

 

Sterkamp 8 tot 12 jaar

QuestTrek

17 t/m 23 jaar
5 nachten

Bekijk kamp

 

Veelgestelde vragen

Zijn er aan de inschrijving kosten verbonden?

Nee, je betaalt nog niets als je je kind inschrijft. We bepalen namelijk eerst geheel vrijblijvend samen met jou en je kind of een kamp geschikt is en kans van slagen heeft. Dit voortraject bestaat uit een telefonische kennismaking, het invullen van pedagogische vragenlijsten en een persoonlijk intakegesprek met jou en je kind.

Wat zijn de kosten van onze kampen?
 • Startkamp (7-8 jaar) € 450
 • Sterkamp (9-12 jaar) € 695
 • Afterweekend ( 9-12 jaar) € 350
 • SterkID (8ste groepers) € 695
 • Stay Strong (12-16 jaar) € 695
 • QuestTrek (17-23 jaar) € 895

Past deze deelname prijs niet in jouw budget: geen probleem! Voel je vrij om contact met ons op te nemen over de mogelijke kortingen via finance@stichtingdester.nl.

Welke stappen zijn er voorafgaand aan kamp?
 1. Je schrijft je kind in via onze website voor het kamp van jullie keuze en ontvangt direct een bevestigingsmail.
 2. We nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Tijdens deze eerste kennismaking maken we samen een inschatting of kamp iets is wat bij je kind past. Zo ja, dan plannen we een afspraak in voor een intakegesprek bij ons op kantoor.
 3. Als we een afspraak hebben ingepland, ontvang je een bevestigingsmail met inloggegevens voor het invullen van een vragenlijst over je kind. Deze vul je in voordat je naar het intakegesprek komt.
 4. Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Je bent daar zelf bij en je kind ook.
 5. Je kind vult samen met een pedagoog een vragenlijst in tijdens de intake. Je kind krijgt alle tijd om vragen te stellen aan de pedagoog. En hij of zij krijgt allerlei kampverhalen te horen, en foto’s en filmpjes te zien.
 6. Jij gaat, zonder je kind, ook in gesprek met een pedagoog. Zo krijgen wij een volledig beeld van je kind. En het is een goede manier om een laatste inschatting te maken of een vakantiekamp geschikt is voor je kind.
 7. Zijn we het er met elkaar over eens dat kamp een goede optie is? Dan gaan we er met zijn allen voor! Heb jij of je kind nog wat langer bedenktijd nodig? Denk er dan thuis nog even rustig over na. 
Voor welke kinderen zijn jullie er?

Onze kampen voor sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen geven passende ondersteuning aan kinderen met:

 • Sociale angst (teruggetrokken, verlegen en/of weinig ruimte innemen)
 • Pestervaringen
 • Moeite met aanvoelen van de grens van de ander en/of zelf plagen of pesten
 • Moeite in het aangaan/onderhouden van sociale contacten
 • Onvoldoende sociale weerbaarheid
 • Faalangst
 • Negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde
 • Moeite met omgaan met veranderingen
Voor welke kinderen is kamp niet passend?

Onze kampen zijn helaas niet passend voor kinderen en jongeren in de volgende situaties:

 • Moeite om in een grote groep te functioneren (bijvoorbeeld door te grote angst of een te grote mate van impulsiviteit of overprikkeling)
 • Fysieke agressiviteit of een grote mate van gebrek aan zelfcontrole
 • Onvoldoende zelfreflectie
 • Hoge angst of spanning bij het niet thuis slapen
 • Onvoldoende motivatie voor het kamp bij kind/jongere
 • Suïcide problemen
 • Hechtingsstoornis
 • IQ lager dan 85
 • Speciaal onderwijs, met uitzondering van cluster 2 onderwijs
 • Lagere opleiding dan vmbo-tl op middelbaar onderwijs

Wij kijken altijd naar het kind zelf en naar wat het kind kan leren van onze programma’s. De bovenstaande kenmerken vormen een richtlijn en zijn niet bepalend. Naar elk kind wordt als individu gekeken bij de intake. Wij laten ons hierbij niet leiden door diagnoses, maar stellen aan de hand van vragenlijsten en de intakegesprekken (met ouders en kind) zelf vast of ons programma geschikt is voor een kind en of wij verwachten dat het een succeservaring wordt.

Op onze vakantieweken zien wij veel kinderen en jongeren zonder diagnoses, maar ook met dyslexie, hoogbegaafdheid, AD(H)D of een vorm van ASS of DCD. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen veel baat hebben bij onze programma’s. Vraag je je af of onze programma’s geschikt zijn voor je kind, neem dan contact op via coaches@stichtingdester.nl of bel ons op 085-2087880

Wanneer kan een kind op Afterweekend?

Een kind kan alleen op Afterweekend als het al op Sterkamp is geweest en nog op de basisschool zit. Als je kind na de zomer naar de middelbare gaat, is Sterk ID misschien een betere match. Dit is een kamp ter voorbereiding op de middelbare school. Hier kan je kind ook heen wanneer hij of zij nog nooit op kamp is geweest.

Waarom een kamp in plaats van een sociale vaardigheidstraining?

Bij ons op kamp leert je kind vaardigheden in een sociale omgeving. Het bijzondere van onze kampen is dat kinderen direct hun nieuw aangeleerde sociale vaardigheden oefenen. En dat alles binnen een veilige setting.

Wie zijn de begeleiders die meegaan op de kampen?

Er zijn altijd meerdere pedagogen en psychologen per kamp aanwezig. Onze groep begeleiders bestaat uit vrijwilligers die een passie hebben om kinderen te helpen die een extra steuntje in de de rug nodig hebben.

Onze begeleiders worden uitvoerig gescreend tijdens de sollicitatieprocedure en moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. De begeleiders op kamp zijn heel divers en werken in verschillende werkvelden.

Uit hoeveel kinderen en begeleiders bestaat de groep op kamp?

Op onze kampen gaan 16 tot 18 begeleiders mee, wanneer het een vol kamp betreft. Per kamp hebben we voor 32 kinderen plek, met uitzondering van Startkamp. Bij Startkamp is voor 20 kinderen plaats, omdat dit kamp voor een jongere doelgroep is (7-9 jaar). Een kleinere groep sluit beter op die leeftijd aan.

Hoe ziet het contact tussen het kind en het thuisfront eruit tijdens kamp?

Onze ervaring leert dat contact tussen ouder en kind vaak averechts werkt. Wij hebben er daarom voor gekozen dat er geen contact is tussen jou en je kind gedurende de week. Uiteraard brengt de kampleiding je op de hoogte als er iets is. En je krijgt een noodnummer van kamp, mocht je ons willen bereiken. Verder sturen we 1 à 2 mails met informatie over de activiteiten die je kind doet op kamp en wat je kind heeft geleerd. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Stichting De Ster wordt gesteund door: