‘Mijn kind heeft meer zelfvertrouwen’

De Ster geeft je kind het juiste steuntje in de rug

Je kind leert in een veilige, positieve omgeving omgaan met lastige situaties

De kinderen en jongeren die meegaan op onze kampen worstelen dagelijks met uiteenlopende situaties. Misschien vindt je zoon het lastig om vrienden te maken of te behouden. Of lukt het je dochter niet altijd goed om voor zichzelf op te komen.

 

Op kamp bevindt je kind zich onder gelijkgestemden.

Want ieder kind loopt ergens tegenaan en vindt iets lastig of spannend. Tijdens het kamp werkt je kind aan zijn of haar persoonlijke doel. Zowel bewust als onbewust. Ieder kind krijgt samen met 1 of 2 anderen een eigen mentor (een van de begeleiders). Met deze mentor gaan ze dagelijks aan de slag met wat ze willen leren. Daar is een vast moment voor.

 

Er wordt op kamp zo veel mogelijk lol gemaakt.

Want je leert pas als je het naar je zin hebt en je veilig voelt in de groep. Dus daar ligt de focus op. De kampbegeleiders zorgen voor die veilige en fijne omgeving. Daardoor is er genoeg ruimte voor jouw kind om te experimenteren met nieuwe vaardigheden en oplossingen.

Onze kampen sluiten goed aan bij de sociaal emotionele methodes die op school worden gebruikt. Denk hierbij aan de Kanjertraining, Leefstijl, Rots en Water etc. Een voordeel hiervan is dat de kinderen en jongeren hetgeen ze op kamp leren, nog beter kunnen toepassen op school en in hun dagelijks leven.
Onze kampen zijn niet voor elk kind passend. Wil je weten of kamp bij jouw kind past? Kijk dan hier.

Waar werkt je kind tijdens het kamp aan?

 

Zelfvertrouwen

Als je niet lekker in je vel zit, ben je vooral bezig met wat je niet goed doet. Je laat je meeslepen door negatieve gedachten. Dat heeft enorme invloed op het verloop van situaties. Niet alleen lastig voor je kind maar ook voor de omgeving.

 

Pesten

Pestsituaties komen regelmatig voor. Op school, op straat of op de (sport)vereniging. Soms is je zoon of dochter slachtoffer, soms pest hij/zij en soms is hij/zij buitenstaander. Wij begrijpen dat je kind soms in de ene rol zit en soms in de andere.

 

Emoties de baas

Omgaan met emoties die snel en hevig opkomen is lastig. Veel kinderen worstelen hiermee. Je kind wordt snel boos, of verdrietig. Daardoor heeft hij of zij moeite om aansluiting te vinden met anderen. Hoe fijn is het als je kind leert hoe hiermee om te gaan?

 

Sociale vaardigheden

Heeft je kind moeite met belangrijke sociale vaardigheden? Vaak komt dat door sociale angst, onhandigheid of onwetendheid. Tijdens de kampen zijn er elke dag sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen.

 

Verlegenheid en faalangst

Als je zoon of dochter verlegen is, maakt hij of zij zichzelf het liefst onzichtbaar. Hij heeft last van faalangst of zij vindt het spannend om iets voor een groep iets zeggen. Daarom wordt op kamp geoefend met lastige situaties. Ook krijgt je kind tools mee om in de thuissituatie toe te passen.

 

Perfectionisme

Soms is je kind erg streng voor zichzelf en legt daardoor de lat hoog. Daardoor is er minder plezier in sociale situaties. Of geniet je kind minder van dingen die eigenlijk best goed gaan. De Ster helpt je zoon of dochter meer onbevangen in het leven te staan. En dat maakt de toekomst een stuk onbezorgder!

 

Hoe gaat het in z’n werk?

Je schrijft je kind in via ons online formulier. Zodra wij je inschrijving binnen hebben, nemen we telefonisch contact op voor een kennismaking. We plannen een afspraak in voor een intakegesprek samen met jou en je kind bij ons op kantoor in Amsterdam. Na dit gesprek besluiten wij samen of op kamp gaan iets is dat je zoon of dochter kan helpen.

Dan volgt de kampweek, waar het allemaal om draait bij De Ster! Zo’n 4 tot 6 weken na het kamp vindt het follow-upgesprek plaats – eventueel via Skype  – waarin wij jullie weer zien (dat is sowieso al heel leuk!). We bespreken hoe het gaat en geven indien nodig op maat gemaakte tips. Aan je kind, maar ook aan jou.

Heb je nog een vraag? Grote kans dat je het antwoord vindt bij de veelgestelde vragen. Zo niet, bel ons dan op 020-428 1230 of stuur een mailtje naar info@stichtingdester.nl.

Stichting De Ster voor ouders

De STERK-formule

Bij De Ster hebben we een unieke formule ontwikkeld voor laagdrempelige hulp aan kinderen. Wat is er zo bijzonder aan onze aanpak? De combinatie van leren en plezier. Onze methode is onderzocht door de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk bewezen effectief. Daar zijn wij megatrots op. En voor jou als ouder is het fijn om te weten!

Veelgestelde vragen

Zijn er aan de inschrijving kosten verbonden?

Nee, je betaalt nog niets als je je kind inschrijft. We bepalen namelijk eerst geheel vrijblijvend samen met jou en je kind of een kamp geschikt is en kans van slagen heeft. Dit voortraject bestaat uit een telefonische kennismaking, het invullen van pedagogische vragenlijsten en een persoonlijk intakegesprek met jou en je kind.

Welke stappen zijn er voorafgaand aan kamp?
 1. Je schrijft je kind in via onze website voor het kamp van jullie keuze en ontvangt direct een bevestigingsmail.
 2. We nemen zo snel mogelijk telefonisch contact met je op. Tijdens deze eerste kennismaking maken we samen een inschatting of kamp iets is wat bij je kind past. Zo ja, dan plannen we een afspraak in voor een intakegesprek bij ons op kantoor.
 3. Als we een afspraak hebben ingepland, ontvang je een bevestigingsmail met inloggegevens voor het invullen van een vragenlijst over je kind. Deze vul je in voordat je naar het intakegesprek komt.
 4. Het intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten. Je bent daar zelf bij en je kind ook.
 5. Je kind vult samen met een pedagoog een vragenlijst in tijdens de intake. Je kind krijgt alle tijd om vragen te stellen aan de pedagoog. En hij of zij krijgt allerlei kampverhalen te horen, en foto’s en filmpjes te zien.
 6. Jij gaat, zonder je kind, ook in gesprek met een pedagoog. Zo krijgen wij een volledig beeld van je kind. En het is een goede manier om een laatste inschatting te maken of een vakantiekamp geschikt is voor je kind.
 7. Zijn we het er met elkaar over eens dat kamp een goede optie is? Dan gaan we er met zijn allen voor! Heb jij of je kind nog wat langer bedenktijd nodig? Denk er dan thuis nog even rustig over na. 
Voor welke kinderen zijn jullie er?

Wij geven passende ondersteuning aan kinderen met:

 • Sociale angst (teruggetrokken, verlegen en/of weinig ruimte innemen)
 • Pestervaringen
 • Moeite met aanvoelen van de grens van de ander en/of zelf plagen of pesten
 • Moeite in het aangaan/onderhouden van sociale contacten
 • Onvoldoende sociale weerbaarheid
 • Faalangst
 • Negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde
 • Moeite met omgaan met veranderingen
Voor welke kinderen is kamp niet passend?

Onze kampen zijn helaas niet passend voor kinderen en jongeren in de volgende situaties:

 • Moeite om in een grote groep te functioneren (bijvoorbeeld door te grote angst of een te grote mate van impulsiviteit of overprikkeling)
 • Fysieke agressiviteit of een grote mate van gebrek aan zelfcontrole
 • Onvoldoende zelfreflectie
 • Hoge angst of spanning bij het niet thuis slapen
 • Onvoldoende motivatie voor het kamp bij kind/jongere
 • Suïcide problemen
 • Hechtingsstoornis
 • IQ lager dan 85
 • Speciaal onderwijs, met uitzondering van cluster 2 onderwijs
 • Lagere opleiding dan vmbo-tl op middelbaar onderwijs

Wij kijken altijd naar het kind zelf en naar wat het kind kan leren van onze programma’s. De bovenstaande kenmerken vormen een richtlijn en zijn niet bepalend. Naar elk kind wordt als individu gekeken bij de intake. Wij laten ons hierbij niet leiden door diagnoses, maar stellen aan de hand van vragenlijsten en de intakegesprekken (met ouders en kind) zelf vast of ons programma geschikt is voor een kind en of wij verwachten dat het een succeservaring wordt.

Op onze vakantieweken zien wij veel kinderen en jongeren zonder diagnoses, maar ook met dyslexie, hoogbegaafdheid, AD(H)D of een vorm van ASS of DCD. Onderzoeken wijzen uit dat kinderen veel baat hebben bij onze programma’s. Vraag je je af of onze programma’s geschikt zijn voor je kind, neem dan contact op via coaches@stichtingdester.nl of bel ons op 085-2087880

Wanneer kan een kind op Maankamp?

Een kind kan alleen op Maankamp als het al op Sterkamp is geweest en nog op de basisschool zit. Als je kind na de zomer naar de middelbare gaat, is Sterk ID misschien een betere match. Dit is een kamp ter voorbereiding op de middelbare school. Hier kan je kind ook heen wanneer hij of zij nog nooit op kamp is geweest.

Waarom een kamp in plaats van een sociale vaardigheidstraining?

Bij ons op kamp leert je kind vaardigheden in een sociale omgeving. Het bijzondere van onze kampen is dat kinderen direct hun nieuw aangeleerde sociale vaardigheden oefenen. En dat alles binnen een veilige setting.

Wie zijn de begeleiders die meegaan op de kampen?

Er zijn altijd meerdere pedagogen en psychologen per kamp aanwezig. Onze groep begeleiders bestaat uit vrijwilligers die een passie hebben om kinderen te helpen die een extra steuntje in de de rug nodig hebben.

Onze begeleiders worden uitvoerig gescreend tijdens de sollicitatieprocedure en moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. De begeleiders op kamp zijn heel divers en werken in verschillende werkvelden.

Uit hoeveel kinderen en begeleiders bestaat de groep op kamp?

Op onze kampen gaan 16 tot 18 begeleiders mee, wanneer het een vol kamp betreft. Per kamp hebben we voor 32 kinderen plek, met uitzondering van Startkamp. Bij Startkamp is voor 20 kinderen plaats, omdat dit kamp voor een jongere doelgroep is (7-9 jaar). Een kleinere groep sluit beter op die leeftijd aan.

Hoe ziet het contact tussen het kind en het thuisfront eruit tijdens kamp?

Onze ervaring leert dat contact tussen ouder en kind vaak averechts werkt. Wij hebben er daarom voor gekozen dat er geen contact is tussen jou en je kind gedurende de week. Uiteraard brengt de kampleiding je op de hoogte als er iets is. En je krijgt een noodnummer van kamp, mocht je ons willen bereiken. Verder sturen we 1 à 2 mails met informatie over de activiteiten die je kind doet op kamp en wat je kind heeft geleerd. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Vragen? Neem contact op, we staan je graag te woord.

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Stichting De Ster wordt gesteund door: